Pjesë teatrale, këngë, valle e vargje të shkëputura nga festat qe organizohen në Turku të Finlandes


Festa e flamurit 2017 - ne Turku me Neki Emra, Xhavit Abazi dhe Samir Sula



Këngëtarja Nora nga Turku



Pritja në Ankth - Daut Gerxhalija- Festa e 28 nëntorit e kremtuar ne Turku të Finlandes në organizimin e Shoaqes Bashkimi



Vallja nga grupi I shoqates - Festen e flamurit- 28.11.2015 në korografin e Igballe Abdullahut



Vallja e të vegjelve - Festen e flamurit- 28.11.2015 në korografin e Igballe Abdullahut



Miri nga Helsinki performon bashk me grupin e Shoqates Bashkimi